Navigácia

Navigácia

Výtvarný odbor

Charakteristika

          

Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to,
          čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom,
                   čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“

 

 

Výtvarný odbor učí svojich žiakov ako sa vyjadriť cez výtvarné činnosti, učí výtvarnému jazyku, vštepuje cit pre estetiku výtvarného krásna, rozvíja u detí nadanie pekne kresliť, maľovať, modelovať, ale aj zoznamovať sa s menej frekventovanými výtvarnými technikami, akými sú napríklad kašírovanie, suchá ihla, linoryt, počítačová grafika.

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja dispozície žiakov, ako je vnímanie, predstavivosť, myslenie a vyjadrovanie, estetické cítenie a tvorivosť. Aktívne činnosti výtvarníkov povzbudzujú ku kreativite. Vzdelávací obsah výtvarného odboru je tvorený v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba, grafika. Vo svojom programe ponúkame teoretické a praktické základy výtvarného umenia aj starším žiakom, ktorí sa chystajú na talentové skúšky na stredných školách umeleckého zamerania, pedagogických školách či odborných učilištiach.

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
    Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 0905 402 757

Fotogaléria