Navigácia

Navigácia

 • Hudobná škôlka
  31. 3. 2015

  Do galérie Hudobná škôlka boli pridané fotografie.

 • Zo života výtvarného odboru
  31. 3. 2015

  Do galérie Zo života výtvarného odboru boli pridané fotografie.

 • Jarný koncert
  31. 3. 2015

  Do galérie Jarný koncert boli pridané fotografie.

 • Výtvarnícky workshop
  31. 3. 2015

  Do galérie Výtvarnícky workshop boli pridané fotografie.

 • OZNAM - chrípka

  OZNAM - chrípka

  Vzhľadom k tomu, že stúpol počet žiakov s chrípkovým a respiračným ochorením a po dohode p.Petrova /riaditeľa ZŠ Hanušovce n.T./ s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, bude od 27.1.2015 do 2.2.2015 /vrátane/ budova elokovaného pracoviska Štúrova 341 /budova ZŠ Hanušovce n.T./ uzavretá z dôvodu chrípkových prázdnin. Z tohto dôvodu kolektívne vyučovanie žiakov hudobného a výtvarného odboru ZUŠ od 27. 1. 2015 do 2. 2. 2015 /vrátane/ nebude. Týka sa to hudobnej náuky, zborového spevu a výtvarnej výchovy. Individuálne vyučovanie /hra na hudobnom nástroji/ prebieha v nezmenenom rozvrhu a čase naďalej v budove ZUŠ na Budovateľskej ulici 486/17 v Hanušovciach nad Topľou.

   

  V Hanušovciach nad Topľou 26.1.2015

                                                                                                                                                                                                                    PaedDr. Lenka Kaščáková

                                                                                                                                                                                                                            riaditeľka ZUŠ

 • Vianočná výstva 2014
  24. 12. 2014

  Do galérie Vianočná výstva 2014 boli pridané fotografie.

 • Vianočný koncert 2014
  24. 12. 2014

  Do galérie Vianočný koncert 2014 boli pridané fotografie.

 • Pozdrav ZUŠ

  Pozdrav ZUŠ
 • Srdečne pozývame

  Srdečne pozývame
 • Úspech výtvarníkov - 1.miesto

  Úspech výtvarníkov - 1.miesto

  Slovensko, krajina v srdci Európy 2014

  6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

  Motto: Zjednotení v rozmanitosti

  1. miesto v 2B kategórii

 • Príspevok do fondu ZR 2014/2015

  Príspevok do fondu ZR 2014/2015

  Príspevok rodičov do fondu ZR na školský rok 2014/2015 je 4 €. Výšku príspevku prosíme uhradiť do konca novembra 2014 u triedneho učiteľa.

 • Plenárne zasadnutie ZR

  Plenárne zasadnutie ZR
  8. 10. 2014

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri ZUŠ Hanušovce nad Topľou, ktoré sa uskutoční 8. októbra 2014 o 17.00 hod. v budove ZUŠ na Budovateľskej ulici, č. 486/17, v triede č. 3. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triedne aktívy.Tešíme sa na stretnutie s Vami!

   

  Kolektív učiteľov školy

 • Hanušovský jarmok 2014
  22. 9. 2014

  Do galérie Hanušovský jarmok 2014 boli pridané fotografie.

 • OZNAM - úhrada školného

  OZNAM - úhrada školného

  Prosíme o úhradu školného za mesiace september - december do 30.9.2014 na č. ú.:3220897554/0200; v hotovosti u triedneho učiteľa, alebo v miestosti č. 7 na prízemí školy. Pri platbe na účet uveďte do správy pre príjemcu meno dieťaťa + meno triedneho učiteľa.

   

  Prípravné štúdium: 8 € / 4 x 2€

  Hudobný odbor: 20 € / 4 x 5 €

  Tanečný odbor: 16 € / 4 x 4 €

  Výtvarný odbor: 16 € / 4 x 4 €

 • ...našim MŠ kamarátom
  2. 7. 2014

  Do galérie ...našim MŠ kamarátom boli pridané fotografie.

 • ZUŠ výprava vo Švédsku
  2. 7. 2014

  Do galérie ZUŠ výprava vo Švédsku boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
  Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 0905 402 757

Fotogaléria