Navigácia

Navigácia

Tanečný odbor

Charakteristika

 

"Každý sa raz naučí tancovať, len musí  pochopiť,

že drina a disciplína sú tou cestou, po ktorej spoločne prejdeme."  

         

 

Tanečný odbor umožňuje komplexný a systematický rozvoj žiakov prostredníctvom pohybových a tanečných aktivít. Obsah vzdelávania v tanečnom odbore a jednotlivé predmety umožňujú, aby žiak získal orientáciu v rôznych oblastiach spojených s tanečným prejavom a kultúrou pohybu. Vzdelávací obsah tanečného odboru tvorí rovina pohybovej prípravy a tanečná prax. V rovine pohybovej prípravy vo vyšších ročníkoch prepojenej s klasickým, ľudovým a moderným tancom sa žiak zoznamuje so základmi tanečných techník. V rovine tanečnej praxe sa rozvíja schopnosť žiaka porozumieť komunikačnému obsahu umeleckého diela, chápať tanečné umenie v súvislostiach, hodnotiť pohyb a umelecký prejav. Vyučovacia hodina je podľa ročníkov 3 x 45 minút týždenne a najviac 4 x 45 minút týždenne. Pre jednotlivé predmety tanečného odboru sa vypracúvajú očakávané výstupy, ktoré majú pri získaní primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelania záväzný charakter.

                      

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
    Budovateľská 486/17, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 0905 402 757

Fotogaléria